Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Şehzadeleri

Osmanlı Şehzadeleri

Osmanlı şehzadeleri, Osmanlıların devlet yönetiminde uygulananlar Oğuz töresi olarak tanımlanır. Buna göre mülkün sahibi hanedandır. Devlet hanedan üyeleri tarafından ortak yönetilirdi. Devlet başkanının seçilmesinde yazılı bir sistem olmasa da kesin fiili bir sistem de bulunmamaktadır. Hanedandaki her üye devlet başkanı olabilirdi. Hanedanda bulunan en hırslı, kabiliyetli şehzade devletin başkanı olurdu. Bu şehzadeler arasından en kalitelisini seçme olanağı verse de bazen karışıklığa neden olurdu. Osmanlı şehzadeleri eğitimlerinin bir bölümünü sarayda alır, alimler, bilginler şehzadelere hocalık ederdi. Arapça ve Fransızca yabancı dillerini kesinlikle öğrenirlerdi. Sarayda bulunan üçüncü avluda iç oğlanlarla silah kullanmayı ve ata binmeyi öğrenirlerdi. Aldıkları nazari bilgilerin yanı sıra, bunların eğitimini idare ettikleri sancaklarda öğrenirlerdi. Osmanlı şehzadeleri hakkında merak edilen konuları sizler için bir araya topladık.

Osmanlı şehzadelerinde sancağa gönderilme ne zaman bitti?


Kanuni Sultan Süleyman döneminde Şehzade Beyazıd'ın isyanıyla, sancağa sadece veliaht şehzade gönderilmeye başlanmıştır. 2. Selim'in oğlu 3. Murat ile 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmed Manisa'da sancakbeyi görevini yapmıştır. Veliaht şehzadelerin sancağa gönderilmesinin yanında diğer şehzadeler de Topkapı Sarayı'nda denetimde olurdu. Veliaht şehzadenin tahta çıkmasıyla ve kendisinin bir varisi olmasından sonra ise devletin bekası açısından diğer şehzadeler öldürülürdü. Sultan 3. Mehmet 1595 yılında tahta çıkınca büyük şehzade sancağa gönderilmedi. Tüm şehzadeler Topkapı Sarayı'nda yaşamına devam etti. 1. Ahmet 1603 yılında tahta çıkınca, kendi çocuğu olmadığından kardeşi Şehzade Mustafa'yı öldürmemiş, kendi oğulları doğduktan sonra da devletin ileri gelenleri kardeşini öldürmesini istememiştir. Bundan sonra Osmanlı şehzadeleri için 200 yıldır süregelen infaz sona ermiştir. Tüm hanedan üyeleri Topkapı Sarayı'nda denetim altında tutulmuştur.

Osmanlı şehzadeleri sancakları


3. Mehmed dönemiyle birlikte şehzadelerin sancağa gönderilmesi sona ermiştir. Ancak veliaht şehzadeye yine sancak tevdi edilmeye devam edilmiştir. Hanedandaki en büyük şehzadeye kâğıt üzerinde sancak idaresi verilirdi. Sancağa ise vekil bir devlet adamı gönderilirdi. Bu uygulama 4. Mehmed dönemiyle birlikte sona ermiştir.

Önceki uygulamada Osmanlı şehzadeleri babaları padişahlık yaparken, lala denilen tecrübeli devlet adamıyla beraber sancaklara vali atanırlardı. Bu sayede devlet idaresini uygulamalı olarak öğrenirlerdi. Şehzade sancağı olarak Amasya, Manisa ve Kütahya sancakları bilinirdi. Ancak sancak valiliği bu illerle sınırlandırılmamıştır. İmparatorlukta Bursa, Trabzon, İnönü, Konya, İzmit, Kefe, Şebinkarahisar, Balıkesir, Mudurnu, Menteşe, Kastamonu, Sinop, Teke, Çorum, Çankırı, Akşehir gibi illerde Osmanlı şehzadelerinin sancak valisi görevini yaptıkları illerdir.

Osmanlı şehzadeleri lalaları hangi görevi üstlenirdi?


İlk zamanlarda şehzadelerin yanında atabey denilen görevliler olurdu. Bu sistem daha sonradan geliştirilmiş ve şehzadelere verilen görevliler lala adını almıştır. Sancağa çıkan şehzadenin yanında olan lala, burasının idaresi ve şehzadenin eğitimiyle sorumlu olmuştur. Devletin merkezinden yapılan yazışmalarda muhatap şehzade yerine lala olurdu. Şehzadelerin her davranışından lala sorumlu olur, şehzadenin padişaha karşı bir faaliyette olmasını engellemekle sorumlu olurlardı. Şehzadelerin sancağa çıkması sone erince, yine lala tayini yapılmıştır. Bunlar saray görevlileri arasından tayin edilmiştir.

Osmanlı şehzadelerinin saraydaki yaşamı

4. Mehmed dönemiyle birlikte 1653 yılında hanedana ait şehzadeler Topkapı Sarayı'nda haremin bitişiğinde olan şimşirlik dene yerde yaşamışlardır. Buraya kafeste denmektedir. 12 odalı olan binada şehzadelerin rahat etmesi için her şey düşünülmüştür. Binanın çevresi yüksek duvarlar ve şimşir ağaçlarıyla çevrelenmiş olup, çift kilitlenen demirli iki kapısı bulunmaktadır. Şehzadegah da denilen binadaki kapılarda, önde ve arkada zenci hadım ağalar nöbet tutarlardı. Burası sağlam bir kale gibiydi. Buradaki Osmanlı şehzadeleri dışarı çıkamaz ve kimseyle haberleşme olanağına sahip olamazlardı. Hasta olduklarında bile tedavileri burada yapılırdı. Şehzadelerin bu yaşamları 18. Yüzyılla birlikte daha rahat olmuştur. 3. Osman döneminde 1753 yılından itibaren binanın şekli değiştirilmiş, duvarlar alçaltılmış ve ilave pencereler açılmıştır. Padişah başa saraylara giderken yanında şehzadeleri de götürmeye başlamıştır.

Padişahların şehzadelerle görüşmesi sadece bayram törenlerinde olurdu. Bu şehzadeler eğitimleri de daha az alırdı. Şimşirlik Osmanlılarda padişahların kardeşlerini infaz ettirmek istememeleri sonucunda oluşan bir sistemdi. Buna rağmen kötü niyetliler tarafından bazen padişahlara karşı tehdit olarak kullanılmışlardır. Şimşirlikte yaşam süren Osmanlı şehzadeleri zorunluluktan tahta çıktıkları zaman devlet silik bir dönem yaşamıştır. Çünkü iyi eğitim almıyor ve olaylardan haberdar olmuyorlardı. Bu nedenle zorlanıyor ve devlet adamları tarafından yönlendirilmek zorunda kalıyorlardı.

Osmanlı şehzadelerinin öldürülmesine ne zaman son verilmiştir?

Osmanlılarda kardeş katlinin sona ermesi için, katı bir veraset sistemi olmalıydı. Bu 17. Yüzyılda hanedanın en büyüğünün tahta çıkmasıyla sağlanmıştır. Kardeş katlinin meşrulaşması aslında, Osmanlıların altı asırlık devamında devletin içinde bölünmeyi engellemiştir. İmparatorlukta ilk kez 1. Ahmet'in kardeşini öldürmemesiyle kardeş katli sona ermiş, devamında bazı istisnalar olsa da bu şekilde devam etmiştir. Osmanlı şehzadeleri uygun görülen cariyerlerle cinsel ilişkiye girer, fakat çocuk sahibi olmalarına engel olunurdu. Sakal bırakmaları da yasaktı. Çünkü sakal padişahlık sembolü kabul edilir, sadece tahta çıkan şehzadenin irsal-i lihye denilen törenle sakal bırakması mümkündü.
Son Güncelleme : 20.01.2024 18:48:28
Osmanlı Şehzadeleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Şehzadeleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Şehzadeleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Şehzade Mehmet
Şehzade Mehmet
Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem'in ilk oğlu olan Şehzade Mehmet 1521 yılında İstanbul ilinde doğmuş ve 1543 yılında Manisa Sarayında vefat etmiştir. Şehzade Mehmet çocukluk yaşından itibaren zekiliği ve sanata düşkünlüğü Kanuni Sulta...
Şehzade Orhan
Şehzade Orhan
Şehzade Orhan, (1412-1453) Orhan Çelebi ya da halk arasında daha yaygın ve bilindik olan Şehzade Orhan beşinci Osmanlı Padişahı olan II. Mehmet'in diğer namı ile Çelebi Mehmet'in ağabeyi Şehzade Kasım Çelebi'nin oğludur. Şehzade Kasım Çelebi, kız kar...
Şehzade Cihangir
Şehzade Cihangir
Şehzade Cihangir, 1531 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Osmanlı Padişahı olan I. Süleyman'ın, Hürrem Sultan'dan olan beşinci oğludur. Fiziksel rahatsızlıkları olması sebebiyle sancak istememiştir. Çok az sayıda sefere katılmıştır.Şehzade Cihang...
Şehzade Selim
Şehzade Selim
Şehzade Selim, I. Süleyman ve Hürrem Sultan'ın evlatlarından biri olan Şehzâde Selim, 28 Mayıs 1524 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hürrem Sultan dönemin kadar Osmanlı padişahları eski sarayda yaşamalarından haliyle çocuklar valideleriyle bura...
Şehzade Abdullah
Şehzade Abdullah
Şehzade Abdullah (1522-1524), Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen erkek çocuğudur. 1524 senesinde hayatını kaybeden Abdullah'ın, rahatsızlık sebebinden hayatını kaybettiği ya da öldürüldüğü doğrultusunda görüşler mevcuttur...
Şehzade Bayezid
Şehzade Bayezid
Şehzade Bayezid, I. Süleymanın üçüncü oğlu olan Şehzade Bayezid Hürrem sultanının en çok sevdiği evladıdır. I. Süleyman'ın, şehzadenin ülke yönetimde aktif olarak kendisini geliştirilmesi amacıyla Konya, Kütahya ve Karaman sancak beyliklerinin yöneti...
Şehzade Korkut
Şehzade Korkut
Şehzade Korkut, Doğumu 1467 Amasya, vefatı ise 1513 Emet olarak kayıtlara geçmiştir, Sultan II. Bayezid ve Nigar Hatun'un şehzadesi ve Yavuz Sultan Selim'in de (I. Selim) ağabeyidir. Babasına tahta çıkışında önemli desteği olmuştur. II. Bayezid'in ta...
Şehzade Murat
Şehzade Murat
Şehzade Murat, Yüzyıllar öncesine dayansa da nice yaşanmış hayatlar vardır. Öyle ki, okuduğumuzda kalbimizde hissederiz. Değerli okurlarımız, işte bu neslin binlerce yıl önce gerçekleşen olaylarına dair sizler için hazırladığımız Şehzade Murat konusu...
Şehzade Camii
Şehzade Camii
Şehzade cami, İstanbul'da Fatih ilçesinde Laleli semtinde bulunan ve Mimar Sinan'ın çıraklık eserim olarak nitelendirdiği bir camidir. Aynı zamanda Şehzadebaşı Cami ve Şehzade Mehmet Cami olarak da bilinir. Cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından 22 y...
Şehzade Ahmet
Şehzade Ahmet
Şehzade Ahmet, 2. Beyazıt'ın Bülbül Hatun'dan olan ve sağlığında hayatta kalmış olan en büyük oğludur. 1466 yılında Amasya'da doğan şehzadenin ölüm yılı 1513-1514 olarak tarih kayıtlarında yer almaktadır. Şehzade Ahmet babasının tahta çıkışından sonr...
Şehzade Mahmud
Şehzade Mahmud
Şehzade Mahmut, (1584 - 1602), Padişah 3. Murat döneminde Saruhan sancağında görev yapan 3. Mehmet'in oğlu olarak doğmuş olup, annesi haseki Halime Sultan'dır. Şehzade Mahmut cesur, savaşçı ruha sahip, yetenekli bir şehzade idi, Arapça ve Farsça dill...
Şehzade Mustafa
Şehzade Mustafa
Şehzade Mustafa, Osmanlı hanedan şeceresinde 1. Mustafa olarak kayıtlara geçmiştir. 1515 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzade olarak Saruhan'da (Manisa) görev yaptığı sırada Mahidevran Sultan'dan doğmuştur. Dedesi Yavuz Sultan Selim'in vefatı üz...

 

Şehzade Mehmet
Şehzade Orhan
Şehzade Cihangir
Şehzade Selim
Şehzade Abdullah
Şehzade Bayezid
Osmanlı Şehzadeleri
Şehzade Korkut
Şehzade Murat
Şehzade Camii
Şehzade Ahmet
Şehzade Mahmud
Şehzade Mustafa
Şehzade
Şehzade Süleyman
Şehzade Yahya
Şehzade Ömer
Popüler İçerik
Şehzade
Şehzade
Şehzade, Osmanlı Devleti padişahlarının erkek evlatlarına verilen bir addır. Şehzade kelimesi şah oğlu, padişah oğlu  anlamlarına gelir. Padişah evl...
Şehzade Süleyman
Şehzade Süleyman
Şehzade Süleyman, Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin büyük oğlu olan Şehzade Süleyman'ın annesi ise Nilüfer Hatun'dur. Doğum tarihi net olarak bilinmemek...
Şehzade Yahya
Şehzade Yahya
Şehzade Yahya, Osmanlı padişahlarından ikinci Murat'ın oğludur. Şehzade Yahya'nın annesi Trabzon İmparatorluğunda yıllarca hüküm sürmüş olan Komnenos ...
Şehzade Ömer
Şehzade Ömer
Şehzade Ömer, Tarihi kayıtlarda Şehzade Ömer olarak bilinen Ömer Faruk Osmanoğlu son Osmanlı halifesi olan Abdülmecid'in oğlu olup tarihi kayıtlarda 2...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Şehzade Mehmet
Şehzade Orhan
Şehzade Cihangir
Şehzade Selim
Şehzade Abdullah
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024