Şehzade Selim Dönemi ve Hayatı
15 Mayıs 2024

Şehzade Selim Dönemi ve Hayatı

Şehzade Selim, I. Süleyman ve Hürrem Sultan'ın evlatlarından biri olan Şehzâde Selim, 28 Mayıs 1524 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hürrem Sultan dönemin kadar Osmanlı padişahları eski sarayda yaşamalarından haliyle çocuklar valideleriyle buraya getirilirdi. 16 yıl boyunca eski sarayda aldığı eğitimin ardından Konya Sancakbeyliği'ne askeri alanda kendini geliştirmesi amacıyla tayin edilmiştir. İki yıl sonra şehzadelerin sancağı olarak bilinen Saruhan yani Manisa Sancağı'na atanmıştır. Kanunî Sultan Süleyman'ın oğulları arasında cereyan eden saltanat mücadelesi içinde kendisine hiç şans tanımıyorken diğer kardeşlerinin babaları Kanuni Sultan Süleyman'a karşı olması ve hastalıklardan kaynaklı olarak rakipsiz kalarak babasının vefatından sonra görev yaptığı Manisa ilinden İstanbul'a gelerek padişah olmuştur.

Şehzade Selim tahta çıkınca ilk olarak babasının cenazesi için Belgrat'a gitmiştir. Babasının sefer sırasında kuşatma esnasında vefat etmesini askerlerden gizlemiştir. Savaş meydanında padişahın vefat ettiğini duyan askerler motivasyonlarını kaybedeceklerini düşünerek yeni padişah Belgrat'a ulaştığında ölüm haberi askere bildirmiştir. Haberi alan asker moral ve motivasyon açısından çökmüşse de Veziriâzam Sokollu Mehmed Paşa'nın özverili gayretleri şehzade Selim'in ordusunun padişahın ordugaha yakın bulunması nedeniyle bu savaşın seyri değişmiştir.

Şehzade Selim döneminde devlet işlerinin büyük bir kısmının Ve­zi­ri­azam Sokulu Mehmed Paşa'ya bırakıldığı dönemler olmuştur. Bu zaman döneminden padişahın damadı da olan Sokulu Mehmet Paşa devlet idaresini sevmesi ve yöneticilik kabiliyetinden dolayı ülke yönetimi devlet yönetimi bakamından Şehzade Selim tarafından belli zaman aralığında Sokulu Mehmet Paşa'ya bırakılmıştır. Sokulu Mehmet Paşa da ülkenin tamamen idaresini teslim alarak İkinci Selime bağlı olarak ülke yönetimini alarak Sokulu Mehmet Paşa dönemini resmen başlamıştır.

Şehzade Selim Dönemi Askeri Başarılar

İkinci Selim döneminde devletin büyümesi ve gücünde pek bir değişiklik görülmemiştir. Avusturya ile karşılıklı olarak Edirne Anlaşması imzalandığı görülmüş, İran ile ikili ilişkiler iyi olarak devam etmiştir. Yemen'de Osmanlı aleyhtarı hareketler karşısında gereken tedbirlerin alınması sağlanarak çıkan isyanlar bastırılmıştır. Rusların, Kazan ve Astarhan hanlıklarını açmış olduğu savaş neticesinde Kırım hanına destek verilerek bu durum engellenmeye çalışılmıştır. Hem Rusların bölgedeki aktif faaliyetlerini kısıtlamak hem de İran coğrafyası üzerinde yapılacak askeri hareketler yapılan Don-Volga kanal projesi ile engellenmiştir. İkinci Selim döneminde Akdeniz üzerinde hakimiyeti sağlamak amacıyla Tunus fethedilmiş, bu arada Kıbrıs'a çıkarma yapılarak resmen Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs, Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Şahzade Selim'in Vefatı

Birçok savaş ve sefere katılan şehzade Selim haremde bulunan hamamda ayağının kayması sonucunda düşerek ciddi anlamda yaralanmıştır. Hekimler tarafından tedavi edilmeye çalışılmış ise de 15 Aralık 1574 yılında vefat etmiş. Ülke üzerindeki padişahlığı 8 yıl 2 ay 19 gün sürmüş olan şehzade Selim Ayasofya Camii avlusuna inşa ettirilen türbeye defnedilmiştir. Şehzade Selim tarih de ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişahtır. Bu sebeple kendisinden sonra gelen bir kısım padişahlara kötü örnek olmuştur. Devlet işlerine doğrudan müdahale etmese de devletin yönetilmesi bakımından iyi yöneticileri devlet idaresine getirerek yapılan işlemleri denetlemiştir. Birçok sanat eseri şehzade selim döneminde yapılmıştır. Şehzade Selim tarihte bir ilk olan Osmanlı şehzadelerinin sancağa çıkma usulünü değiştirerek sadece en büyük şehzadeyi veliaht olarak belirlemiş ve veliaht şehzadeyi sancağı olan Manisa iline göndermiştir.

Şehzade Selim Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Şehzade Murat Dönemi ve Hayatı

Şehzade Murat Dönemi ve Hayatı

Şehzade Selim Dönemi ve Hayatı

Şehzade Selim Dönemi ve Hayatı

Şehzade Orhan Hayatı ve Dönemi

Şehzade Orhan Hayatı ve Dönemi

Şehzade Yahya Dönemi ve Hayatı

Şehzade Yahya Dönemi ve Hayatı

Şehzade Cihangir Dönemi ve Hayatı

Şehzade Cihangir Dönemi ve Hayatı